Regulamin wypożyczalni - Nowy projekt 2

Przejdź do treści

Menu główne:

Wypożyczalnia
REGULAMIN
1. Strój można zarezerwować lub wypożyczyć tylko w obecności osoby dorosłej.
2. Strój wypożyczany jest na okres uzgodniony z klientem.
3. W momencie rezerwacji pobierana będzie zaliczka w wysokości 10zł., która w przypadku rezygnacji przepada.
4.Reszta należności regulowana jest w dniu wypożyczenia.
5. Wysokość opłaty jest zależna od rodzaju stroju i jest wyszczególniona w cenniku.
6. W przypadku opóźnienia zwrotu, za każdy dzień zwłoki zostanie naliczona kara umowna w wysokości 50% opłaty za wypożyczenie.
7.Strojów nie prać.
8. Klient jest zobowiązani dbać o strój i o wszystkie elementy wchodzące w skład stroju. W przypadku uszkodzenia lub zgubienia stroju, bądź jego elementów, klient poniesie koszt naprawy, zakupu części lub całości stroju. Dotyczy to również wieszaka za którego brak naliczamy 5zł.
9. W przypadku rezygnacji klient jest zobowiązany do powiadomienia wypożyczalni w terminie do 3 dni poprzedzający dzień wypożyczenia, w innym przypadku zobowiązany jest wpłacić resztę opłaty.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego